Aktualności

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci otrzymała dotację w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu osprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci na przełomie stycznia i lutego 2023 roku zrealizowała projekt pt. „DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W GACI”. W ramach realizacji projektu został zakupiony został sprzęt gaśniczy oraz środki ochrony osobistej strażaków ratowników:

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci otrzymała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20 000zł na zadanie „Doposażenie Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowości Gać celem zwiększenia potencjału technicznego”.

W dniu 23 czerwca 2019r. na stadionie w Zarzeczu odbyły się powiatowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, w których naszą jednostkę reprezentowały 2 drużyny dziewcząt i jedna drużyna chłopców. W zawodach startowało łącznie około 40 drużyn.

W dniu 4 maja 2019r. w naszej jednostce odbyły się uroczyści z okazji obchodów Dnia Strażaka. Druhowie naszej OSP wspólnie z Orkiestrą udali się na Mszę Świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin.

W dniu 27 maja 2018 roku na stadionie sportowym w Gaci odbyły się  XLI Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze połączone z obchodami Dnia Dziecka organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać.

 

Już po raz drugi w dniu 8 maja odbył się Dzień Otwarty w OSP Gać. Spotkanie to związane jestz niedawno obchodzonym Świętem Strażaków - ich patrona Św. Floriana.

Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą Świętą o godzinie 7:30 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP w Gaci.

Strony