Historia Orkiestry

Orkiestra powstała 1989 r., a jej działalność opiera się wyłącznie na pracy społecznej muzyków głównie amatorów, przy materialnym wsparciu władz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci oraz władz samorządowych,
a w szczególności Wójta Gminy Gać. W okresie prowadzonej działalności wystąpiła pond 700 razy. Swoimi występami uświetnia wszystkie ważniejsze uroczystości religijne, organizacyjne, święta państwowe oraz inne imprezy kulturalne od szczebla lokalnego po ogólnopolski i międzynarodowy. Wykonuje utwory muzyki klasycznej, religijnej, ludowej, marszowej, rozrywkowej i filmowej.
 
Uczestniczyła w wielu przeglądach orkiestr dętych organizowanych przez różne instytucje kulturalne odnosząc liczne sukcesy w postaci wielu zwycięstw i wyróżnień. Systematycznie uczestniczy w przeglądach organizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na szczeblu międzypowiatowym, wojewódzkim i regionalnym zajmując w nich czołowe, niejednokrotnie pierwsze miejsca. Trzynastokrotnie uczestniczyła w przeglądach regionalnych, a pięciokrotnie koncertowała na Ogólnopolskich Festiwalach Strażackich Orkiestr Dętych OSP w latach 1997, 2003, 2005, 2007 i 2015.
 
We wrześniu 2007 roku w ramach „Wymiany kulturalnej Polska – Ukraina”, orkiestra wyjechała do Lwowa, oddając między innymi hołd bohaterom spoczywającym na Cmentarzu Orląt Lwowskich i Cmentarzu Łyczakowskim oraz nawiązując współpracę z: Lwowską Organizacją Ochotniczych Straży Pożarnych, Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu, Polską Szkołą Średnią i Towarzystwem Kultury Polskiej w Mościskach gdzie miesiąc później wystąpiła podczas uroczystości V-lecia szkoły,. „Wymianę kulturalną Polska – Ukraina” powtórzono w roku 2014 w czasie dwudniowego wyjazdu do Lwowa, zapewniając oprawę muzyczną uroczystości religijnych Jubileusz 600-lecia urodzin Św. Jana z Dukli, ogłoszonego Patronem Lwowa.
 
Ważnym wydarzeniem w życiu orkiestry była realizacja projektu „Wymiana kulturalna Polska - Francja 2012” w ramach, którego zespół zaprezentował swój dorobek społeczności francuskiej oraz środowiskom polonijnym zamieszkującym północno-wschodnią część Francji i Paryż oraz nawiązał współpracę ze stowarzyszeniem „ACED METALLIA” działającym w Noylles – Godault koło LILE.
 
W czasie wymienionych powyżej trzech wyjazdów zagranicznych zespół prezentował swój dorobek artystyczny promując swoja OSP, miejscowość, Gminę Gać, Powiat Przeworski, Podkarpacie, Polskę i ZOSP RP.
Orkiestra uczestniczyła w obsłudze muzycznej dwóch pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny: w 1991 r. w Rzeszowie oraz w 1997 r. w Krośnie, w wielkim koncercie strażackich orkiestr dętych „STRAŻACY OJCU ŚWIĘTEMU”, który odbył się w Wadowicach w 2000 r. z okazji 80-tych urodzin Papieża Jana Pawła I , oraz w IV, V, VI i VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.
 
Od lipca 2001 r. wraz z Orkiestrą występują grupy taneczne dziewcząt z Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci pod kierownictwem Pani Lucyny Skawina. Funkcjonującą obecnie grupę cheerlederek stanowią uczennice Zespołu Szkół w Gaci, a ich choreografem i opiekunem jest dha Ewa CIEŚLA.
 
Prezesem Orkiestry Dętej OSP Gać jest dh Stanisław ZAJĄC s. Józefa, Kapelmistrzem i Tamburmajorem dh Stanisław ZAJĄC s. Ignacego, a Kierownikiem Zespołu dh Dariusz HOMA.
 
Opracował:
Kierownik Orkiestry Dętej Wiceprezes OSP w Gaci
Dariusz HOMA
Gać, 30 czerwca 2017 r.