Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci otrzymała dotację w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu osprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Dzięki pozyskanym funduszom udało się doposażyć naszą jednostkę w niezbędne wyposażenie osobiste strażaka ratownika.

Kwota dotacji to 12 150 zł.

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gać celem zwiększenia potencjału technicznego dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.”

 

Galeria: