W dniu 27 maja 2018 roku na stadionie sportowym w Gaci odbyły się  XLI Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze połączone z obchodami Dnia Dziecka organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać.

 

Podczas rozpoczęcia zawodów nastąpiło uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa sprzętu   otrzymanego z Ministerstwa Sprawiedliwości dla poszczególnych jednostek OSP w terenu gminy:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w BIAŁOBOKACH

    - Torba ratownicza OSP-R1 

    - Deska ortopedyczna

Ochotnicza Straż Pożarna w  DĘBOWIE 

- Torba ratownicza OSP-R1

 - Deska ortopedyczna

 

Ochotnicza Straż Pożarna w GACI 

  -Torba ratownicza PSP-R1 

 -Defibrylator PAD 360P

 -Szyna KRAMERA

-Rozpieracz kolumnowy R 410

-Zestaw do wyważania drzwi

-Namiot ratowniczy pneumatyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w MIKULICACH

    -Torba ratownicza OSP-R1

    - Deska ortopedyczna

    - Szyna KRAMERA

Ochotnicza Straż Pożarna w  OSTROWIE 

    -Torba ratownicza PSP-R1

Ochotnicza Straż Pożarna w  WOLICY  

   -Torba ratownicza OSP-R1

   - Deska ortopedyczna

Wręczenia dokonali: Dyrektor Biura Senatora Mieczysława Golby Pan Andrzej Homa, Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu Pan Bronisław Jadownicki, Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku kpt.Marcin Lachnik, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druhna Grażyna Pieniążek-wręczająca Umowy użyczenia powyższego sprzętu z Gminy Gać dla poszczególnych jednostek OSP.

W zawodach uczestniczyło:

W grupie Przedszkolnej 5 drużyn z przedszkoli:

 w Gaci „Bajkolandia-grupa Żabki” i Bajkolandia-grupa Motylki”, „Samodzielny Maluch” z Białobok, „Chatka Puchatka” z  Dębowa i „ Kraina Uśmiechu „ z Ostrowa  wraz z opiekunami

 w grupie A – 6 męskich drużyn pożarniczych: z OSP Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice, Ostrów i Wolica

 w grupie C – kobiecych drużyn pożarniczych – 2  drużyny:
 z OSP  Gać  i  Mikulice 

 w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców- 6 drużyn:

z OSP Białoboki, Dębów,   Gać, Mikulice,Ostrów i Wolica

w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewczyn- 3 drużyny:

 z OSP  Gać, Mikulice i Ostrów.

W czasie trwania zawodów prowadzona była zbiórka na rzecz podopiecznego Fundacji „Iskierka” 6-letniego Szymka z Przemyśla.

Opiekę medyczną zawodów zapewnił Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMUS” w Białobokach.

Drużyny rywalizowały w  dwóch  konkurencjach: w sztafecie pożarniczej i w ćwiczeniu bojowym oraz     odbywały musztrę nie wliczaną do klasyfikacji ogólnej. Poprawność wykonywanych zadań oceniała Komisja Sędziowska z PSP w Przeworsku na czele z  bryg. Bogdanem Jaroszem.

Skład Komisji:  mł.bryg.Marek Stącel  st. kpt. Mirosław Kolano,  kpt. Piotr    

Szpytma,st.aspirant  Grzegorz Lonc, Bogdan Głąb).

Startujące drużyny uzyskały następujące miejsca:

I miejsce w konkurencji sztafeta w grupie Przedszkolnej zajęły dzieci z przedszkola „Bajkolandia-grupa Motylki” z Gaci

W grupie A (męskiej drużynie pożarniczej) I miejsce - OSP Mikulice, II miejsce - OSP Gać, III miejsce-OSP Wolica, IV miejsce –OSP Ostrów, V miejsce -OSP Dębów, VI miejsce-OSP Białoboki.

W grupie C (kobiecej drużynie pożarniczej) I miejsce -OSP Gać, II miejsce OSP Mikulice

W grupie MDP-chłopcy I miejsce-OSP Gać, II miejsce -OSP Białoboki, III miejsce-OSP Wolica, IV miejsce  OSP Dębów, V miejsce OSP Mikulice,VI miejsce OSP Ostrów.

W grupie MDP-dziewczyny  I miejsce-OSP Gać, II miejsce -OSP Mikulice,III miejsce-OSP  Ostrów.

 

Wręczono Statuetki  i   Dyplomy  w pierwszej kolejności dla grup przedszkolnych -I miejsce  „ Bajkolandia-grupa Motylki” z Gaci oraz zabawkowych tuneli. Statuetki za I, II i III miejsce otrzymały drużyny w grupie A,MDP chłopcy i MDP dziewczyny, oraz w grupie C za I i II miejsce. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe Dyplomy.

Nagrody wręczali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci - Wójt Gminy druhna Grażyna Pieniążek, Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku kpt. Marcin Lachnik, Wiceprezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci -Przewodniczący Rady Gminy druh Lesław Stańko.                                                  

 

Swoją obecnością zawody zaszczycili następujący goście:

 - Dyrektor Biura Senatora RP Mieczysława Golby Pan Andrzej Homa

 - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Tomasz Bury

-   Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Druh Lucjan Kuźniar

-  Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku kpt. Marcin Lachnik

-  Radny Rady Powiatu  druh Jacek Pieniążek

-  Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku st.bryg. Janusz Flak

-  Emerytowany Z-ca Komendanta Powiatowego  PSP w Przeworsku bryg.Paweł Janas

- Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Przeworsku druh Stanisław Kłos

- Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Sieniawie druh Marian Ceglak

- Prezes Stowarzyszenia Przeworsk-Powiat Bezpieczny Pan Zbigniew Mierzwa

- Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu Pan Bronisław Jadownicki

- Prezes Rejonowego PCK w Przeworsku druh Tomasz Huc 

- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci  Przewodniczący  Rady Gminy druh Lesław Stańko, 

- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci  druha Krzysztofa Machałę

- Prezes Honorowych Dawców Krwi „Serce sercu” przy OSP Gać druh Zbigniew Sas

- Sekretarz Gminy Pan Mariusz Pawlak

-Dyrektor Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3 w Gaci druhna  Elżbieta Machała

-Telewizja POD 24

- Komendant Gminny Związku OSP RP –Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP  - druh Paweł Wajhajmer

- Z-ca Komendanta Gminnego  Związku OSP RP - druh Tomasz Adamczak.

Organizatorem zawodów była OSP Gać.

Strażacy ochotnicy z Gminy Gać co roku wkładają wiele czasu i zaangażowania do startu i przygotowań przed zawodami. Doskonalą swoją sprawność fizyczną i umiejętności techniczne, a także osiągają coraz lepsze rezultaty czasowe w wymienionych konkurencjach. Jest to szczególnie ważne, gdyż udział w zawodach strażackich jest swoistym sprawdzianem gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, oraz niesienia szybkiej i sprawnej pomocy  poszkodowanym.

Galeria: