W dniu 4 maja 2019r. w naszej jednostce odbyły się uroczyści z okazji obchodów Dnia Strażaka. Druhowie naszej OSP wspólnie z Orkiestrą udali się na Mszę Świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin. Po zakończonej mszy nastąpił przemarsz do domu strażaka gdzie zostały złożone kwiaty pod figurką św. Floriana. Podczas dalszej części uroczystości Prezes OSP Gać druh Paweł Wajhajmer odczytał list z życzeniami i podziękowaniami od Pani Wójt Grażyny Pieniążek a druh w-ce prezes OSP Gać bryg. Dariusz Homa – dowódca JRG Przeworsk przekazała życzenia i podziękowania w imieniu Prezydenta RP oraz komendanta głównego PSP.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim sympatykom naszej jednostki, Pani Wójt oraz Radzie Gminy Gać za wspieranie naszej działalności.

Galeria: