Osiągnięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 13-14.09.2003 żeńska drużyna pożarnicza OSP w Gaci (GRUPA C) zdobyła III miejsce na XI Krajowych Zawodach Sportowo - Pożarnicznych.