Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci otrzymała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20 000zł na zadanie „Doposażenie Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowości Gać celem zwiększenia potencjału technicznego”. Za przekazane środki zakupione zostały ubrania specjalne oraz sprzęt ratowniczy. Dziękujemy Zarządowi WFOŚiGW w Rzeszowie za wsparcie naszej jednostki.

Galeria: