Aktualności

W dniu 23 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w trzech grupach wiekowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

.

Orkiestra Dęta OSP Gać działająca przy GOK Gać po raz kolejny uczciła patronkę muzyki świętą Cecylię w dniu 19 listopada 2017 r.

W dniach 29-30 września 2017 r. Orkiestra Dęta OSP w Gaci działająca przy GOK w Gaci uczestniczyła w wymianie kulturalnej „GAĆ – SOKAL 2017” realizowanej w ramach projektu własnego „POLSKA – UKRAINA 2017”.

W dniu 3 września 2017r. w hali widowiskowo – sportowej w Ropczycach odbył się X Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Województwa Podkarpackiego.

W dniu 16 września odbyły się manewry międzygminne jednostek OSP z terenu gmin: Gać, Przeworsk oraz Zarzecze.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać realizują projekt „Z nami bezpieczniej” dofinansowany ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów oraz zespołów wokalno-muzycznych. Na tę okoliczność co roku Orkiestra Dęta OSP Gać organizuje uroczystość ku czci patronki muzyki kościelnej, które jest jednocześnie okazja do podsumowania rocznej działalności zespołu.

Strony