Już po raz drugi w dniu 8 maja odbył się Dzień Otwarty w OSP Gać. Spotkanie to związane jestz niedawno obchodzonym Świętem Strażaków - ich patrona Św. Floriana. Przedszkolaki z Punktów Przedszkolnych „Chatka Puchatka” z Dębowa, „Samodzielny Maluch” z Białobok, „Kraina Uśmiechu” z Ostrowa, „Bajkolandia – grupa Motylki”, Niepublicznego Przedszkola „Bajkolandia – grupa Żabki”z Gaci oraz z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci odwiedziły remizę w Gaci. Druh Tomasz Huc oprowadził dzieci po całym obiekcie. Najpierw dzieci poznały historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci, oglądały sztandar, fotografie oraz nagrody zdobyte przez strażaków oraz strażacką Orkiestrę Dętą. Następnie najmłodsi mogli zapoznać się odzież ochronną, pojazdami oraz narzędzia potrzebne w pracy strażaków. Na koniec przeprowadzone zostały zajęcia z pierwszej pomocy (RKO) oraz mogły zobaczyć jak posługiwać się AED. Ochotnicy mogli sami poćwiczyć na fantomie, gdyż strażak często jako pierwszy pomaga poszkodowanym, a każdy człowiek powinien wiedzieć w jaki sposób udzielić pierwszej pomoc.

Galeria: