Skład Zarządu

Zarząd

 • Wajhajmer Paweł - Prezes
 • Adamczak Tomasz - Naczelnik/Wiceprezes
 • Machała Krzysztof - Skarbnik
 • Ulman Zbigniew - Wiceprezes
 • Homa Dariusz - Wiceprezes
 • Rogala Rafał - Z-ca Naczelnika
 • Kud Jacek - Sekretarz
 • Szpytma Wojciech - Kronikarz
 • Dudek Bogusław - Gospodarz

Komisja Rewizyjna

 • Stańko Lesław - Przewodniczący
 • Pacuła Emil
 • Drozd Wojciech