Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci na przełomie stycznia i lutego 2023 roku zrealizowała projekt pt. „DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W GACI”. W ramach realizacji projektu został zakupiony został sprzęt gaśniczy oraz środki ochrony osobistej strażaków ratowników:

  • Lanca kominowa - 1szt.,

  • Prądownica wodna - 2szt.,

  • Maska do aparatu powietrznego - 3 szt.,

  • Ubranie specjalne 3-częściowe - 2 szt.

Środki na realizację projektu w kwocie 16 000 zł nasza jednostka otrzymała od Fundacji PKO Banku Polskiego.

Wkład własny wynosił 2 000 zł. Kwota całkowita projektu 18 000 zł.

Dziękujemy Fundacji PKO Banku Polskiego za przyznane środki, dzięki którym mogliśmy zrealizować cel projektu jakim było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gać i Powiatu przeworskiego.

Galeria: